Կայքերի նախագծում

Այսօր, շատ խոշոր ընկերություններ, առեւտրային եւ հասարակական կազմակերպություններ ունեն իրենց վեբ կայքը, դա ոչ միայն մոդայիկ է, այլ անհրաժեշտություն: Անհրաժեշտություն է թելադրված արագ զարգացման, էլեկտրոնային առեւտրի եւ ինտերնետային օգտվողների շարունակական աճով: Ստեղծելով ժամանակակից Ինտերնետ կայք,  Ձեր ընկերությունը կկարողանա հաստատել ներքին եւ արտաքին կապեր հաճախորդների, գործընկերների եւ լրատվամիջոցների հետ:

Սա էապես ընդլայնում է Ձեր Ինտերնետի-կայքի, որպես արդյունավետ մարքեթինգային գործիք օգտագործումը: Ընտրելով բացառիկ լուծում յուրաքանչյուր հաճախորդի համար AndyStudio ընկերությունը ստեղծում է նախագծեր, մշակված եւ հարմարեցված Ձեր անհատական պահանջներին: Մեր կայքերը աշխատում են, բերում շահույթ, ստեղծելով իմիջ եւ դառնում լավագույն լուծումը Ձեր բիզնեսի համար:


Կայքի ստեղծման ծրագիրը: Ինչպես ենք մենք աշխատում

Մեզ համար գոյություն չունի պարզ եւ բարդ կայքեր: Մենք ստեղծում ենք միայն յուրահատուկ, բարձր որակի, եւ շատ արդյունավետ նախագծեր: Այդ պատճառով մեր համար կայքի մշակումը, դա մի գործընթաց է, որի յուրաքանչյուր քայլը կարեւոր է...

I) Կայքի վերլուծություն

Վերլուծության անցկացման փուլում տարվում են մի շարք նախնական աշխատանքներ, որոնք օգնում են սահմանել ապագա կայքի տեսլականը, ինչպես նաեւ արագ ու արդյունավետ գործարկման ճանապարհները, եւ բազմաթիվ այլ հավասարապես կարեւոր խնդիրներ: Կայքի վերլուծական ուսումնասիրությունները ներառում են հետեւյալը.

- Նախագծի հիմնական նպատակների ու խնդիրների գնահատում
- Արդեն գործող Ձեր ծրագրերի աուդիտորական ուսումնասիրություն
- Ինտերնետում Ձեր ոլորտի վերաբերյալ մարքետինգային աուդիտի ներկայիս վիճակը եւ միտումները:
- Առկա մրցակցային նախագծերի վերլուծություն
- Ձեր կայքի նպատակային լսարանի սպառողական աուդիտ:
- Ձեր ընկերության մարկետինգային գործընթացների ինտենսիվության եւ ուղղվածության վերլուծություն:

Կայքի ստեղծման ժամանակ, վերլուծության փուլը հանդիսանում է հիմքը, քանի որ աուդիտորական գնահատման աշխատանքի հիման վրա, կարող է ձեւավորվել նախագծի հետագա ուղղվածությունը: Հետեւաբար, որպես կայքի փուլային վերլուծություն,  ավելի մանրամասն ուսումնասիրվում է հետեւյալը.

- Վերլուծական գնահատում՝ նպատակների եւ հնարավորությունների առավել ամբողջական իրականացնելու համար;
- Մրցակից կայքերի աուդիտորական վերլուծություն: Այդ կայքերի լավ եւ վատ կողմերը ու առանձնահատկությունները:
- Ձեր ընկերության մարքեթինգային ռազմավարության մանրամասն ուսումնասիրություն
- Պոտենցիալ գործընկերների եւ նպատակային լսարանի ուսումնասիրություն: Նրանց պահանջներն ու կարիքները:

Ուսումնասիրության արդյունքը մանրամասն հաշվետվության ձեւով կներկայացվի Ձեր ծրագրի ղեկավարի կողմից, որը ներառում է հետեւյալ կետերը.

- Ապագա նախագծի մանրամասն նկարագրությունը, նպատակները ու խնդիրները
- Հիմնավորում տնտեսական շահութաբերություն հիմնական ասպեկտների վերաբերյալ
- Հիմնական ռիսկի գործոնները
- Նախագծի արդյունավետ ռազմավարության մեթոդները
-  Հիմնական մրցակցային ցանցային միջոցների ցանկը, նրանց ուժեղ եւ թույլ կողմերը
- Ցանցային ռեսուրսների ցանկը, որոնք առաջարկվում է որպես տեղեկատվության աղբյուր օգտագործման համար
- Մանրամասն ֆունկցիոնալ նկարագրությունը, որոնք ներառում են ապագա կայքի հիմնական բաղադրիչները: Հետեւաբար, այս եզրակացությունը կլինի հիմք, Ձեր կայքի տեխնիկական խնդիրների համար:

...

Design by AndyStudio